Какви да са партидите в Имотния регистър?

Имотен регистър в България има на теория, но на практика няма. Или обратното – на практика има, но не е спазен закона. Това е и становището на Нотариалната камара. Миналата зима бях внесъл текстове в Закона за кадастъра и имотния регистър, които да позволят по-бързо преминаване към истински, пълен имотен регистър, но тогава не намериха подкрепа.

Какво е имотен регистър – по закон това е съвкупността от партидите, свързани с недвижимите имоти. И тук идва въпросът какво е „партида“. Има две „школи“ – едната смята, че партидите трябва да са персонални – т.е. имотите да се описват на база на техния собственик (и да преминават от един към друг собственик), а другата – че трябва да са имотни партиди – т.е. водещото е имотът, а собствениците са атрибути, които се сменят. Всичко до 2009 г. е именно в такива папки в кашони. Към момента електронни имотни партиди по смисъла на закона няма, а правилника за вписванията предвижда персонални партиди в електронния регистър.

Тази дилема – персонални срещу имотни – е напълно валидна в хартиения свят – регистърът представлява документи в папки в кашони и е важно как ще подредиш папките и кашоните, за да може да търсиш в тях. Ако ги подредиш по ЕГН на собственика, ще можеш да търси лесно по собственик. Ако ги подредиш по идентификатор или адрес на имота, ще можеш да търсиш по имот.

В електронния свят, обаче, регистърът се реализира не чрез папки в кашони, а чрез т.нар. система за управление на релационни бази данни. Там може да има таблица с имотни сделки, като за всяка сделка да има една колона „идентификатор на имот“ и една колона „идентификатор на собственик“ и така може да се търси и по двата критерия. Т.е. партидата не е нито персонална, нито имотна. Това се постига чрез т.нар. индекси, които са виртуалната реализация на папките в кашоните – подреждане по определен ред, за да може да бъде търсено по-бързо. („Сделка“, разбира се, е опростено, защото има много хипотези за придобиване – наследство, делба, давност…). Именно така е реализирана информационната система ИКАР, в която след 2009 г. се вписват извършените имотни прехвърляния.

Представете си три групи кашони. В единия са номерата на актовете, а в другите два – ЕГН-та и идентификатори/адреси на имоти, като във вторите два, в папката на всеки човек и на всеки имот се вписват само номерата на актовете от първата група кашони. Това заема доста място и е сложно за водене в хартиения свят. Но в електронните е най-елементарното нещо.

Действащият Закон за кадастъра и имотния регистър предвижда имотни партиди: „чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти“. За мен това трябва да се преосмили – имотният регистър е съвкпуността от актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти. Логическата организация на тези актове по партиди – имотни и персонални – е подробност. Чрез информационната система на имотния регистър могат да бъдат постигнати целите на партидите без да ги уреждаме нормативно като такива.

Сигурен съм, че това е непопулярно и дори еретично мнение и че „не може ИТ-та да определят как ще работи един толкова важен регистър“. Но смятам, че следва технологичните възможности да бъдат отчетени при избор на концептуалния модел на регистрите – нещо, което е било невъзможно или непрактично преди, сега вече е тривиално. А от позицията на нотариалната камара е видно, че електронен имотен регистър, след толкова години действащ Закон за кадстъра и имотния регистър, официално няма.

По Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) се предвижда дигитализация на хартиените архиви на Имотния регистър и според мен трябва да обсъдим задълбочено концептуалните положения в закона, за да не се окажем и след това с половин имотен регистър. Защото по ПВУ ще се сканират документи, но тяхната правна стойност ще остане под въпрос. Запазването на настоящия концептуален модел само по себе си не е пречка пред реализирането на истински имотен регистър, но според мен е пречка пред цялостното осмисляне на начина, по който данните се съхраняват и търсят в електронен вид.

7 comments

 1. От информационна гледна точка е така.
  Драмата е другаде. Имотен регистър се разбира регистър на ВСИЧКИ имоти. Сега юристите прават регистър на вписвания. т.е. имота го има ако има акт и той е вписън. И шефът на нутариусите скоро се изказа точно така – правим партида като дойде документ за вписване. Така ще ни трябва 100 години да го направим!
  Затова основа на имотния регистър трябва да е КАДАСТЪРА! Там ги има ВСИЧКИ имоти ! (поне поземлените са всички, защото не може да има дупки. За сградите и самостоятелните обекти има пропуски, но болшинството ги има).
  Отделен е въпросът защо кадастъра и имотния регистър за разделени! Но обединяването им е кауза пердута! Юристите не пускат кокала! В Имотния регистър и кадастъра няма място за юристи! В повечето страни там работят чиновници (clerk)! И регистърът е работа на информатици, а не на юристи!
  Много се надявам вие да направите нещо за имотния регистър! Аз вече остарях да го чакам!

 2. Защо от една Служба по вписване, която по местоживеене на новия собственик отказват да приемат Документите за вписване и опрапращат подаващият ги да ходи до друга Служба по вписване, която е по местонахождение на имота?
  И до кога новия собственик ще има ангажимент да вади скици на хартия и да ги представя на Службите по вписванията и т.н. 🙂
  С уважение
  Евден Николов
  и един линк:
  https://www.pravatami.bg/s/29518

 3. И преди 25 години можеше и имаше технологии имотния и кадастралния регистър да са общи и електронни. И това искаше и световната банка когато се правеше закона. Но не успя да се пребори с юристите. Максималното, което постигна да се обединят механически в един закон от две отделни части. И в резулта кадастрален регистър има, но имотен няма веч 25 години. И този подход няма и да има.
  Сега се отпускат пари за дигитализиране (сканиране ) на актове. Само това няма да реши проблемите. дали актовете са по мазета и тавани или по файлове е едно и също. Трябва да се направи базата данни за връзката на актовете с имотите (кадастрален идентификатор) и собствениците! Имаче нищо не правим и усвояваме едни пари!
  И махнете този „азбучник по години“! Като го чуя умирам от смях!

 4. Сега прочетох това:
  „Действащият Закон за кадастъра и имотния регистър предвижда имотни партиди: „чл. 3. (1) Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти“. За мен това трябва да се преосмили – имотният регистър е съвкпуността от актовете, с които се признава или прехвърля правото на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти“.

  Това не е вярно!
  Имотният регистър се състои от партидите на недвижимите имоти! Точка!
  Актове и другите неща са добавка(атрибури, features) на имотите!
  Имотите си съществвуват и без актовете! Основно в имотния регистър са имотите! Той и затова се казва Имотен! Иначе имеме книги на н.а., книги на ипотеки, книги на завещахия и всякакви други глупости, които не са имотен регистър!

 5. Трябва да се обсъди и приеме цялостна реформа на хартиените процедури водеща до дигитална трансформация на данните и работните процеси. Преобразуването на хартиените процедури в електронни, което явно е финансирано по ПВУ не води към качествен дигитален работен процесв услуга на гражданите и бизнеса, а е стъпка напред, но встрани от реалните нужди на съвременното общество. Трябва при тази реформа да се приложат принципите на европейската оперативна съвместимост и еднозначното дефиниране и описание на информационните обекти. Трябва да се спре с практиката юристите да се месят в информационните технологии. Юристите трябва да пишат правилата за работните процеси, а това как тези правила ще се автоматизират и дигитализират е в работното поле на ИТ експертите и най-после трябва да им се даде възможност и те да си свършат работата. Това че в хартения свят и нормативната уредба към него има „хиляди“ регистри и институции, които ги „обслужват“ въобще не означава, че и след дигиталната трансформация на данните и работните процеси нещата трябва да следват подобен архайчен модел на употреба.

 6. Още нещо. Нашата система не е истинска персонална. Тя е някакъв хибрит – годишно персонална система!
  В агенциятя по вписване не са открили още картотеката, както е в библиотеките!

 7. Основното в Имотния регистър са правата върху имотите. Имотите като такива са в кадастъра. И имат кадастрални идентификатори. В имотния регистър се свързва кадастралния идентификатор с правата върху него.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *