Вариации в правилата на белота

Всички (или почти всички) играем или сме играли белот. И колкото и да предпочитам бриджа, белотът си е „народната игра“. Но поради това има много вариации в правилата – както регионални, така и „идеологически“. И често, когато седнем да играем и стигнем до някоя специфична ситуация, започват спорове. Затова направих един flowchart, описващ опциите при анонсите, разиграването и записването на резултата, които са ми известни. Може да си го разпечатате, да отбележите „верните“ отговори и листът да служи като официални правила на текущата игра, вместо въпросите да се решават на момента. Ето я и графиката (right click > open in new tab за пълен размер): (ако съм пропуснал някоя вариация – пишете, ще я добавя)  

Continue reading