Министър на електронното управление

В понеделник ще бъда предложен на Народното събрание за министър на електронното управление. Отговорността и очакванията са огромни, а задачите – неизброими. Ще започнем с електронната идентификация, с отпадането на удостоверения и с оптимизираме и електронизиране на ключови процеси. Ще трябва паралелно с това да създадем и министерство. Целта е да премахнем бюрокрацията и да спестим време и нерви на гражданите и бизнеса. Благодаря на всички за продължаващата подкрепа.

Continue reading